Kami sedia membantu perniagaan anda

Ketahui penyelesaian yang tersedia dalam geran

Sekarang adalah masa terbaik untuk mendigitalisasikan perniagaan anda

Mulakan perjalanan digitalisasi anda dan tingkatkan prestasi perniagaan anda dengan merebut peluang keemasan yang diwujudkan oleh Geran Digitalisasi PKS, seiring dengan inisiatif PENJANA untuk menggalakkan penggunaan digital di kalangan usahawan.

Maxis adalah Pembekal Perkhidmatan Teknologi yang dilantik oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) di bawah Geran Digitalisasi PKS miliki PENJANA. Dengan lebih daripada 17 jenis penyelesaian, kami mempunyai pelan untuk setiap perniagaan bagi membantu anda mengekalkan momentum dalam situasi yang mencabar pada hari ini.

Manfaat mendapatkan geran menerusi Maxis:

We have the widest range of products to choose from mobile to fixed to business solutions.

Kami mempunyai pilihan produk terluas, dari penyelesaian untuk kesalinghubungan serta perniagaan.

SME Help Squad will help you apply for the loan

SME Help Squad akan membantu anda memohon pinjaman. Geran terhad kepada 100,000 syarikat sahaja, rebut peluang keemasan ini!

Free assessment and consultation with the Digital Readiness Index tool.

Perolehi cadangan penyelesaian terbaik dengan Digital Readiness Index kami.

Berminat? Periksa kelayakan anda

The company is at least 60% owned by Malaysians.

Syarikat perlu terdiri sekurang-kurangnya 60% pemilikan rakyat Malaysia.

The company is registered under the relevant laws of Malaysia.

Syarikat perlu didaftarkan dibawah undang-udang Malaysia yang sepadannya.

The SME has been in operation for at least one (1) year.

PKS telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun.

For companies operating at least one (1) year: A minimum annual sales turnover of RM100,000 is required.

Bagi syarikat yang beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun. Kadar perolehan jualan tahunan minimum sebanyak RM100,000 diperlukan.

For companies operating for two (2) years or more: A minimum annual sales turnover of RM50,000 is required for the preceding two (2) consecutive years

Bagi syarikat yang beroperasi dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih: Kadar perolehan jualan tahunan minimum sebanyak RM50,000 diperlukan bagi dua (2) tahun berturut-turut sebelumnya.

Sedia untuk membuat permohonan?

Hubungi kami

Berminat tetapi tidak tahu bagaimana? Isikan maklumat anda dan kami akan hubungi anda atau hubungi kami di 1-800-82-1919.

Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
60
Ruang ini adalah wajib diisikan
 

Dengan menekan butang "Setuju & hantar", anda bersetuju dan membenarkan pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi anda, seperti yang diberikan di atas, selaras dengan Kenyataan Privasi Maxis.

Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
60
Ruang ini adalah wajib diisikan
 

Dengan menekan butang "Setuju & hantar", anda bersetuju dan membenarkan pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi anda, seperti yang diberikan di atas, selaras dengan Kenyataan Privasi Maxis.

Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
60
Ruang ini adalah wajib diisikan
 

Dengan menekan butang "Setuju & hantar", anda bersetuju dan membenarkan pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi anda, seperti yang diberikan di atas, selaras dengan Kenyataan Privasi Maxis.

Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
Ruang ini adalah wajib diisikan
60
Ruang ini adalah wajib diisikan
 

Dengan menekan butang "Setuju & hantar", anda bersetuju dan membenarkan pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi anda, seperti yang diberikan di atas, selaras dengan Kenyataan Privasi Maxis.